CERTIFIKÁTY A OCENENIA

HODNOTENIE DÔVERYHODNOSTI

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s. získala za roky 2012, 2013 a 2014 certifikát Bisnode

Certifikát HACCP

CERTIFIKÁT HACCP

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. je od roku 2005 držiteľom certifikátu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), čo znamená Analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej neškodnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zabezpečenie kontroly v týchto bodoch.

Naša spoločnosť uplatňuje program HACCP vo svojich zariadeniach:

  • skladové hospodárstvo
  • vozne špeciálnej stavby – lôžkové a ležadlové rady WLAB a Bc
  • vozne špeciálnej stavby – reštauračné rady WRReer
  • vozne špeciálnej stavby – reštauračné rady WRRm
  • vozne špeciálnej stavby – vozne kombinované - rady ARmeer

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., opätovne obhájila svoj Certifikát HACCP potravinového kódexu, na poskytovanie pohostinských služieb v lôžkových, ležadlových a reštauračných vozňoch. Tento certifikát je platný do 5.5.2020.

CERTIFIKÁT ISO 9001

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. cieľavedome vytvára podmienky pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti. Súčasťou týchto podmienok je zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008. Systém riadenia spoločnosti bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám ISO 9001:2008 pre tieto činnosti:

  • „Poskytovanie ubytovacích služieb v lôžkových a ležadlových vozňoch“
  • „Poskytovanie pohostinských služieb v reštauračných vozňoch“

Tento certifikát je platný od 22. apríla 2016 do 14. septembra 2018.

NÁRODNÁ CENA KVALITY – OCENENIE

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu
Kategória A2 organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. sa 6. októbra 2003 stala majiteľom ochrannej známky, čím získala výlučné právo označovať ňou svoje tovary a služby, pre ktoré je zapísaná v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi a službami na území Slovenskej republiky. Od 9. august 2006 platí "Medzinárodná ochranná známka" o zápise ochrannej známky pre štáty: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Grécko, Maďarská republika, Poľská republika, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Ukrajina

ĎAKOVNÝ LIST

Za podporu olympizmu v regióne Košice získala spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE,a. s.  pri príležitosti 15. výročia ustanovenia Olympijského klubu Košice ďakovný list.

Diplom - Zdravá firma roka 2014