Opatrenia voči ochoreniu Covid - 19

Reštauračné vozne:

V reštauračných vozňoch sa môže podľa nariadení najesť každý cestujúci bez rozdielu .

Reštauračné vozne:

Povinné nosenie RESPIRÁTORA ffP2 v reštauračných vozňoch. Táto povinnosť sa nevzťahuje na dobu konzumácie

Objednanie jedla z mobilbarového vozíka.

služba mobilbaru je v plnej prevádzke.

Ubytovacie vozne:

Povinné nosenie rESPIRÁTORA ffP2 v ubytovacích vozňoch počas celého pobytu v ubytovacom vozni i v prípade ak sú v 1 kupé príslušníci 1 domácnosti.

Wagon Slovakia Košice © / Všetky práva vyhradené

2021