Autovlak

Cestujúci môžu využiť služby autovlaku s nákladnými autorampami v mestách:

Trasy autovlakov:

– nočné spojenie Košice – Praha a späť,
– nočné spojenie Poprad – Praha a späť,
– nočné spojenie Košice– Bratislava a späť (počas trvania modernizácie stanice Humenné),
– nočné spojenie Humenné – Praha a späť (počas trvania modernizácie stanice Humenné nepremáva),

Autorampy

V cene prepravy nie je zahrnuté poistenie automobilu, WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. ani Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) túto službu neposkytuje. Počas prepravy nie je možný prístup do auta. Podpisom objednávky na prepravu autovlakom objednávateľ potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov. Pri zistení nepravdivých údajov môže byť vozidlo vylúčené z prepravy alebo by nebola uznaná reklamácia. Motorové vozidlo musí byť sprevádzané dospelou osobou s vodičským preukazom, mať evidenčné číslo a poisťovaciu kartu.

Maximálna výška prepravovaného automobilu môže byť do 200 cm.
Pri preprave motocykla si cestujúci sám zabezpečí popruhy, naloženie a zaistenie motocykla.

Cestovné doklady na autovlak sa dajú zakúpiť v osobných pokladniciach ZSSK vybavených systémom KVC (komplexné vybavenie cestujúcich) alebo prostredníctvom internetovej stránky www.zssk.sk.

Služby autovlaku zabezpečuje spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. v spolupráci so štátnymi dopravcami Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) a Českými dráhami (ČD). Všetky potrebné informácie o akčných ponukách ako aj cestovné poriadky jednotlivých vlakov nájdete na stránkach spomínaných štátnych dopravcov.

Ak ste boli s niečím spokojný, resp. nespokojný, využite svoje právo a podeľte sa s nami o svoje pozitívne aj negatívne zážitky z cestovania s našou spoločnosťou a napíšte nám ich do Knihy prianí a želaní, ktorá je umiestnená v každom lôžkovom a ležadlovom vozni u službukonajúceho stewarda. Ak sa stretnete počas svojej cesty s nedostatkami v ubytovacích službách, prosíme vás o ich reklamáciu priamo u službukonajúceho stewarda, ktorý ich podľa možností vyrieši k vašej spokojnosti.

Prvýkrat využívate autovlak ?

Výhody cestovania autovlakom

Oddýchnite si od nočného šoférovania a využite možnosť odviezť si vaše auto alebo motorku vlakom, v ktorom cestujete.

Zatiaľ čo sa váš plne naložený automobil vezie na autovlaku, vy a vaša rodina pohodlne cestujete poležiačky, relaxujete a do cieľa svojej cesty dorazíte oddýchnutí a pripravení na nové zážitky. Obľúbenosť služieb autovlaku narastá, preto si nezabudnite rezervovať miesto v dostatočnom časovom predstihu.

Zákazník nastupuje v mieste nakládky do pripraveného vozňa (okrem ŽST Humenné), ktorý ho odvezie na železničnú stanicu, kde sa spojí s ostatnými vozňami vášho vlaku. Cestujúci vystupuje z vozňa v mieste vykládky (okrem ŽST Humenné). Cestujúcich upozorňujeme, aby sa riadili pokynmi stevarda lôžkového vozňa a zamestnanca obsluhujúceho nakladaciu rampu.

ako si zakúpiť jazdu autovlakom?

1. Zakúpte si lístok na autovlak online alebo v Zákazníckom centre ZSSK.

2. Vyplňte formulár o Vašom aute a odovzdajte ho, prípadne vyplňte online.

3. V prepravnom lístku pre autovlak je zahrnutá preprava dopravného prostriedku a cestovné v 2. triede pre majiteľa vozidla. V prípade ak chcete cestovať v lôžkovom/ležadlovom vozni je nutné si lístok doň dokúpiť.

4. Cestujúci s vozidlom príde na autorampu v nástupnom meste a podľa pokynov personálu zaparkuje vozidlo na rampu.

5. Cestujúci nastúpi v priestoroch autorampy (v Humennom v priestoroch stanice) do vozňa, v ktorom má zakúpený lístok.

6. V cieľovej stanici počká cestujúci na vystúpenie až na autorampe.

7. Podľa pokynov personálu vozidlo odšoféruje z rampy a pri odchode vyplní preberací formulár.

Ubytovací vozeň

Ubytujte sa počas Vášho výletu v našich vozňoch

Vrátenie cestovného dokladu na prevoz auta

Cestovné doklady na prevoz auta v preprave medzi Slovenskom a Českou republikou (Humenné/Košice/Poprad-Tatry – Praha) je možné vrátiť až do odchodu vlaku z nástupnej stanice, výška storna sa líši v závislosti od času, kedy ho vrátite:

 • ak je lístok vrátený do 24. hodiny dňa, ktorý predchádza dňu odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho – sankcia za vrátenie je 10 % z ceny lístka,
 • ak lístok vrátite v deň odchodu vlaku, no najneskôr do odchodu vlaku z nástupnej stanice – sankcia za vrátenie je 100 % z ceny lístka,
 • neskôr už lístok nie je možné vrátiť,
 • ak sú dôvody na vrátenie lístka na strane železnice, návratok vykonáme bez sankcie za vrátenie,

Cestovné doklady na prevoz auta na trase Bratislava – Humenné a Bratislava – Košice je možné vrátiť až do odchodu vlaku z nástupnej stanice, výška storna sa líši v závislosti od času, kedy ho vrátite:

 • ak je lístok vrátený najneskôr 24 hodín pred plánovaným odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho – sankcia za vrátenie je 10 % z ceny lístka,
 • ak lístok vrátite najneskôr 3 hodiny pred odchodom vlaku z nástupnej stanice – sankcia za vrátenie je 50 % z ceny lístka,
 • v čase od 3 hodín pred odchodom do času odchodu vlaku z nástupnej stanice – sankcia za vrátenie je 100 % z ceny lístka,
 • neskôr už lístok nie je možné vrátiť,
 • ak sú dôvody na vrátenie lístka na strane železnice, návratok vykonáme bez sankcie za vrátenie,
 • rovnaké podmienky platia aj pre internetové cestovné doklady.

Vrátenie miestenky, lôžka alebo ležadla k autovlaku

 • nepoužitý lôžkový lístok v preprave medzi Slovenskom a Českou republikou zakúpený v pokladnici je možné vrátiť so sankciou za vrátenie 10 % (minimálne 1 €), ak je lístok vrátený najneskôr do 24. hodiny dňa predchádzajúceho dňu odchodu z nástupnej stanice; alebo so sankciou za vrátenie 50 % (minimálne 1 €), ak je lístok vrátený v deň odchodu vlaku pred odchodom z nástupnej stanice,
 • podmienky vrátenia nepoužitej miestenky, vnútroštátneho lôžkového alebo ležadlového lístka zakúpeného v pokladnici otvoríte kliknutím,
 • podmienky vrátenia nepoužitej miestenky, lôžkového alebo ležadlového lístka zakúpeného cez internet otvoríte kliknutím.