Vitajte na stránkach spoločnosti WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.

Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. Naša spoločnosť vznikla v roku 1995. Základným poslaním našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb na profesionálnej úrovni v oblasti reštauračného stravovania v reštauračných vozňoch, služieb mobilbarov, ubytovania v ležadlových a lôžkových vozňoch a služieb autovlaku v železničných vozňoch špeciálnej stavby ZSSK. O vašu spokojnosť sa dnes stará viac než 250 zamestnancov, ktorí denne poskytujú služby vo vlakových súpravách na Slovensku a na vybraných tratiach v ČR a Rakúsku. Od roku 2018 poskytujeme v reštauračných vozňoch zmodernizované služby, ktorými poskytujeme väčší komfort pre našich cestujúcich vďaka novému menu a online službe Najedz sa vo vlaku. Spoločnosť prešla v roku 2020 viacerými zmenami, ktoré boli najviac viditeľné na zmene dizajnu uniforiem našich stevardov a čašníkov, ktorých uniformy sú teraz nadčasové a navrhnuté v modernom urban štýle.

Naša spoločnosť Vám ponúka kvalitný servis na Vašej ceste vlakom. Neváhajte a využite naše služby, ktoré pre Vás denne zlepšujeme a modernizujeme. Náš profesionálny personál je vám vždy s úsmevom plne k dispozícii.

1959
1992
1993
1993
1995
1996
1996
1997
1997
2000
2003
2004
2004
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2021
2022
2023
2023

Založenie Jedálne a lôžkové vozne (JLaV)

Privatizácia a vznik akciovej spoločnosti – JLV, a.s.

Založenie JaLV, a.s. Košice

Založenie Tandem, a.s. Košice (zatiaľ nevykonáva svoju činnosť)

Založenie WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.

Začiatok činnosti spoločnosti WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.

Prvá prezentačná jazda Košice – Bratislava

Začiatok činnosti dcérskej spoločnosti Tandem Košice, a.s.

Založenie spoločnosti Práčovňa a Čistiareň, s.r.o. Košice

Založenie Wagon Pannonia – Maďarsko

Získanie ochrannej známky

Získanie certifikátu kvality ISO 9001:2000

Získanie certifikátu HACCP

Úspešné ukončenie VK a zmluva so ZSSK Grafikon do 2009/2010)

10. výročie založenia spoločnosti

Získanie Ceny primátora mesta Košice

Začiatok vydávania magazínu Wagon Express

Vstup spoločnosti do medzinárodnej organizácie IRCG.

Obdržanie Ďakovného listu za podporu olympionizmu v regióne Košice

1. ročník Memoriálu Ľuda Capa

Úspešné ukončenie VK a zmluva so ZSSK, grafikon do 2013/2014

Založenie dcérskej spoločnosti WAGON SLOVAKIA CZ, s.r.o.

1. ročník súťaže Tvár WGS KE

Desiate vydanie magazínu Wagon Express

Modernizácia miestnosti pre vybavenie cestujúcich – autorampy

15. výročie založenia spoločnosti

Udelené ocenenie SOPK za rozvoj ekonomiky a podnikania na Slovensku

Udelené Čestné uznanie pre našu spoločnosť od ÚDPT SR

Spustenie projektu „Jemné Melódie“ v reštauračných vozňoch

Udelenie ceny Grand Prix 2011 v kategórii Národné jedlo

Udelenie titulu Osobnosť PROBIZNIS 2011, G.R. JUDr. Igorovi Capovi, MBA

Ukončenie modernizácie sídla spoločnosti na Bencúrovej ulici

Certifikát hodnotenia dôveryhodnosti „A“

Národná cena SR za kvalitu

Vie Bona Slovakia

Európsky certifikát Registra solventných firiem Bisnode

Titul Zdravá firma

Internatioval Award IRCG

Dôveryhodná firma 2015

WAGON SLOVAKIA za najinovatívnejší catering

Register solventných firiem 2015

Ochranná známka NiS SR

Certificate – the most innovative caterer

Certifikát – spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní

Certifikát – spoločensky zodpovedný podnik

Certifikát – stabilný slovenský SME podnik s dhšou ako 20 ročnou tradíciou

Otvorenie spolupráce so Stanicou Košice

Spustenie pilotného projektu ,, Nové chute na cestách“

Reorganizácia spoločnosti

Nový design a logo spoločnosti

Medzinárodná preprava – Bratislava – Split (jún – september 2021)

Získanie certifikátu EN ISO 22000:2018 – 2021

Do prevádzky boli zaradené nové reštauračné vozne typu Wrmz 

Medzinárodná preprava Bratislava/Split (jún- september 2022)

Medzinárodná preprava Bratislava/Split (jún- september 2022)

– Spustenie projektu z EŠF -Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. 

Odkaz 

Organizačná štruktúra

Manažment

JUDr. Peter Dudič

Generálny riaditeľ

Mgr. Andrea Pokorná

Prevádzková riaditeľka

Róbert Dostal

Riaditeľ F&B

Juraj Dudič

Manažér služieb v reštauračných vozňov

Mgr. Ivana Serečunová

Manažérka služieb v ubytovacích vozňoch

Anna Belišová

Manažérka logistiky a skladov

Ing. Jakub Karola

Manažér technického oddelenia

Personálne oddelenie

Beáta Oravcová

Riaditeľka pre ľudské zdroje

Marketingové oddelenie

Petra Zimmermann

Grafička

Nataliya Zavacká

Socialmedia manažér

Dispečing

0903 462 980

Certifikáty

CERTIFIKÁT ISO 9001

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., cieľavedome vytvára podmienky pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti. Súčasťou týchto podmienok je zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015. Systém riadenia spoločnosti bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám ISO 9001:2015 pre tieto činnosti:

„Poskytovanie ubytovacích služieb v lôžkových a ležadlových vozňoch.“

„Poskytovanie pohostinských služieb v reštauračných vozňoch.“

CERTIFIKÁT HACCP

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., je od roku 2005 držiteľom certifikátu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), čo znamená Analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej neškodnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zabezpečenie kontroly v týchto bodoch.

Naša spoločnosť uplatňuje program HACCP vo svojich zariadeniach:

  • skladové hospodárstvo,
  • vozne špeciálnej stavby – lôžkové a ležadlové,
  • vozne špeciálnej stavby – reštauračné a bistro.

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., opätovne obhájila svoj Certifikát HACCP potravinového kódexu, na „Poskytovanie pohostinských služieb v lôžkových, ležadlových a reštauračných vozňoch.“ Tento certifikát je platný od 6. mája 2023 do 5. mája 2026.

CERTIFIKÁT ISO 22000

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., cieľavedome vytvára podmienky pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti. Súčasťou týchto podmienok je zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 22000:2018. Systém riadenia spoločnosti bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám ISO 22000:2018 pre tieto činnosti:

„Poskytovanie ubytovacích a pohostinských služieb v lôžkových a ležadlových vozňoch.“

„Poskytovanie pohostinských služieb v reštauračných vozňoch.“

Tento certifikát je platný od 7. júna 2024 do 6. júna 2027.

Medzinárodné členstvá

IRCG – International Rail Catering Group
Organizácia IRCG (International Rail Catering Group) združuje poskytovateľov ubytovacích a cateringových služieb v železničnej preprave.
www.ircg.info

SOPK – Slovenská obchodná a priemyselná komora
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. je od roku 2000 členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

ÚZDPT – Únia zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií
Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. je členom Únie zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
www.azzz.sk

Albatros klub
www.albatrosklub.sk