Vitajte na stránkach spoločnosti WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.

Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti. Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. vznikla v roku 1995. Jej zakladateľom bol Ing. Ľudomír Cap. Základným poslaním našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb na profesionálnej úrovni v oblasti reštauračného stravovania v reštauračných vozňoch, služieb mobilbarov, ubytovania v ležadlových a lôžkových vozňoch a služieb autovlaku v železničných vozňoch špeciálnej stavby. Pri svojej práci uplatňujeme systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008 a systému HACCP. O vašu spokojnosť sa stará viac než 250 pracovníkov, ktorí denne poskytujú služby vo vlakových súpravách na Slovensku a v na vybraných tratiach v ČR. Spoločnosť je členom medzinárodných organizácií: FTE (Forum Trade Europe) a IRCG (International Rail Catering Group).

Naša spoločnosť Vám ponúka kvalitný servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb.

1959
1992
1993
1993
1995
1996
1996
1997
1997
2000
2003
2004
2004
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2019
2020
2020

Založenie Jedálne a lôžkové vozne (JLaV)

Privatizácia a vznik akciovej spoločnosti – JLV, a.s.

Založenie JaLV, a.s. Košice

Založenie Tandem, a.s. Košice (zatiaľ nevykonáva svoju činnosť)

Založenie WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.

Začiatok činnosti spoločnosti WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.

Prvá prezentačná jazda Košice – Bratislava

Začiatok činnosti dcérskej spoločnosti Tandem Košice, a.s.

Založenie spoločnosti Práčovňa a Čistiareň, s.r.o. Košice

Založenie Wagon Pannonia – Maďarsko

Získanie ochrannej známky

Získanie certifikátu kvality ISO 9001:2000

Získanie certifikátu HACCP

Úspešné ukončenie VK a zmluva so ZSSK Grafikon do 2009/2010)

10. výročie založenia spoločnosti

Získanie Ceny primátora mesta Košice

Začiatok vydávania magazínu Wagon Express

Vstup spoločnosti do medzinárodnej organizácie IRCG.

Obdržanie Ďakovného listu za podporu olympionizmu v regióne Košice

1. ročník Memoriálu Ľuda Capa

Úspešné ukončenie VK a zmluva so ZSSK, grafikon do 2013/2014

Založenie dcérskej spoločnosti WAGON SLOVAKIA CZ, s.r.o.

1. ročník súťaže Tvár WGS KE

Desiate vydanie magazínu Wagon Express

Modernizácia miestnosti pre vybavenie cestujúcich – autorampy

15. výročie založenia spoločnosti

Získanie certifikátu kvality ISO 9001:2008

Udelené ocenenie SOPK za rozvoj ekonomiky a podnikania na Slovensku

Udelené Čestné uznanie pre našu spoločnosť od ÚDPT SR

Spustenie projektu „Jemné Melódie“ v reštauračných vozňoch

Udelenie ceny Grand Prix 2011 v kategórii Národné jedlo

Udelenie titulu Osobnosť PROBIZNIS 2011, G.R. JUDr. Igorovi Capovi, MBA

Ukončenie modernizácie sídla spoločnosti na Bencúrovej ulici

Certifikát hodnotenia dôveryhodnosti „A“

Národná cena SR za kvalitu

Vie Bona Slovakia

Európsky certifikát Registra solventných firiem Bisnode

Titul Zdravá firma

Internatioval Award IRCG

Dôveryhodná firma 2015

WAGON SLOVAKIA za najinovatívnejší catering

Register solventných firiem 2015

Spustenie Pilotného projektu ,, Nové chute na cestách”

reorganizácia spoločnosti

nový design manuál a logo spoločnosti

Organizačná štruktúra

Manažment

JUDr. Peter Dudič

Prevádzkový úsek

Andrea Pokorná

Prevádzková riaditeľka

Ondrej Molčák

Manažér reštauračných vozňov

Mgr. Ivana Serečunová

Manažérka ubytovacích vozňov

Anna Belišová

Vedúca skladového hospodárstva

Ing. Jakub Karola

Vedúci technického úseku

Mgr. Pavel Krumphanzl

Obchodný riaditeľ

Marketingové oddelenie

Petra Macková

Marketingová manažérka

Mgr. Alžbeta Gajdošová Keruľová

PR manažérka - Hovorkyňa

Dispečing

0903 320 325

Certifikáty

CERTIFIKÁT ISO 9001

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., cieľavedome vytvára podmienky pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti. Súčasťou týchto podmienok je zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015. Systém riadenia spoločnosti bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám ISO 9001:2015 pre tieto činnosti:

„Poskytovanie ubytovacích služieb v lôžkových a ležadlových vozňoch.“

„Poskytovanie pohostinských služieb v reštauračných vozňoch.“

Tento certifikát je platný od 12. júla 2018 do 11. júla 2021.

CERTIFIKÁT HACCP

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., je od roku 2005 držiteľom certifikátu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), čo znamená Analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej neškodnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zabezpečenie kontroly v týchto bodoch.

Naša spoločnosť uplatňuje program HACCP vo svojich zariadeniach:

  • skladové hospodárstvo,
  • vozne špeciálnej stavby – lôžkové a ležadlové,
  • vozne špeciálnej stavby – reštauračné a bistro.

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., opätovne obhájila svoj Certifikát HACCP potravinového kódexu, na „Poskytovanie pohostinských služieb v lôžkových, ležadlových a reštauračných vozňoch.“ Tento certifikát je platný od 6. mája 2017 do 5. mája 2020.

Diplom - Zdravá firma roka 2014

NÁRODNÁ CENA KVALITY – OCENENIE

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2013, kategória A2 organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov.

 
Medzinárodné členstvá

FTE – FORUM TRAIN EUROPE
Táto organizácia sa zaoberá medzinárodnou koordináciou tvorby cestovných poriadkov osobnej a nákladnej dopravy. Umožňuje účelnú spoluprácu zložiek technicko – produkčného a kapacitného plánovania, a to bez ohľadu na vnútorné organizačné usporiadanie tej ktorej železnice. Pravidlá plánovacieho procesu FTE vyhovuje nielen smerniciam EÚ pre oblasť plánovania v železničnej doprave, ale aj osvedčeným formám spolupráce železníc krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.
www.forumtraineurpope.org

IRCG – International Rail Catering Group
Organizácia IRCG (International Rail Catering Group) združuje poskytovateľov ubytovacích a cateringových služieb v železničnej preprave.
www.ircg.cz

SOPK – Slovenská obchodná a priemyselná komora
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. je od roku 2000 členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

ÚZDPT – Únia zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií
Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. je členom Únie zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
www.azzz.sk

Košická detská historická železnica
www.detskazeleznica.sk

Albatros klub
www.albatrosklub.sk

Camping caravaning club WGSKE – Zdravotník
www.ccczke.webzdarma.cz/?str=links11

O nás

Základným poslaním našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb na profesionálnej úrovni v oblasti reštauračného stravovania v reštauračných vozňoch, služieb mobilbarov, ubytovania v ležadlových a lôžkových vozňoch a služieb autovlaku v železničných vozňoch špeciálnej stavby.

Wagon Slovakia Košice © / Všetky práva vyhradené

2020